Syyttäjä

Syyttäjän tehtävänä on edistää rikosoikeudellisen vastuun toteutumista yhteiskunnan edustajana. Syyttäjän tulee toimia yleisen edun ja asianosaisten oikeusturvan edellyttämällä tavalla. Syyttäjät huolehtivat siitä, että rikoksiin syyllistyneet saatetaan edesvastuuseen. Syyttäjä tekee rikosasiassa ensiksi syyteharkinnan, jonka yhteydessä hän päättää nostaako hän epäiltyä vastaan syytteen. Jos syyte nostetaan, syyttäjän tehtävänä on syytteen ajaminen oikeudenkäynnissä asianosaisena. Syyttäjät käyttävät myös osittain tuomiovallan käyttöön rinnastettavia tehtäviä rangaistusmääräysasioissa.

Ota yhteyttä!

    Next Prev