Televalvonta

Televalvonnalla tarkoitetaan salassa pidettävien tunnistamistietojen (mm. puhelinnumerot) hankkimisesta viesteistä, jotka on lähetetty epäillyn hallussa olevasta tai käyttämästä liittymästä, osoitteesta tai laitteesta ja vastaanotettu tällaiseen. Tietoja voidaan saada myös matkaviestimen sijainnista. Televalvonnassa liittymä voidaan myös tilapäisesti sulkea.

Ota yhteyttä!

    Next Prev