Tyytymättömyyden ilmoitus

Jos asianosainen haluaa valittaa käräjäoikeuden ratkaisusta on hänen ilmoitettava tyytymättömyyttä käräjäoikeudelle viikon kuluessa ratkaisusta.

Ota yhteyttä!

    Next Prev