Uhkasakko

Tuomioistuin voi asettaa uhkasakon syytetylle tuomioistuimeen saapumatta jättämisen seuraukseksi. Ilman laillista estettä pois jäänyt syytetty voidaan tietyin edellytyksin tuomita asetettuun uhkasakkoon ja asettaa uusi korkeampi uhkasakko. Usein tuomioistuin myös määrää syytetyn noudettavaksi oikeuteen. Tällöin poliisi hakee syytetyn oikeuteen.

Ota yhteyttä!

    Next Prev