Kilpailukieltosopimus

Työntekijän velvollisuudet työnantajaa kohtaan päättyvät työsuhteen päättyessä, ellei toisin ole sovittu. Tällainen toisin sopimisen keino voi olla esimerkiksi ns. kilpailukieltosopimus. Sopimus voidaan solmia työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvästä erityisen painavasta syystä ja sillä voidaan rajoittaa työntekijää solmimasta työsopimusta työnantajan kilpailijan kanssa tai harjoittamasta itse tällaista toimintaa.

Tällainen sopimus voi tulla kyseeseen, kun on olemassa aito suojan tarve, joka johtuu työnantajan liike- tai ammattisalaisuuksien säilyttämisestä tai siitä, että työnantaja on järjestänyt työntekijälle erityisen arvokasta koulutusta. Käytännössä perusteet sopimukselle täyttyvät usein juuri johtavassa asemassa olevien työntekijöiden kohdalla.

Kilpailukieltosopimuksella voidaan rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä työsopimus tai harjoittaa ammattia enintään kuuden kuukauden ajan. Jos työntekijän katsotaan saavan sopimuksesta kohtuullisen korvauksen, voi tällainen aika olla korkeintaan vuoden mittainen. Yli vuoden mittainen sopimus on siis lähtökohtaisesti mitätön vuoden ylittävältä ajalta.

Ota yhteyttä!

    Next Prev