Liikkeen luovutus

Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan tilanteita, joissa tietty pysyväksi organisoitu taloudellinen kokonaisuus (yritys, liike, yhteisö tai säätiö) vaihtaa omistajaa ja liikkeen toiminta jatkuu. Näissä tilanteissa työntekijöiden siirtymistä koskevan pääsäännön mukaan työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan palvelukseen niin, että heidän työsuhteeseen liittyvät etuutensa eivät heikkene.

Liikkeen luovutustilanteissa ei liikkeen luovuttajalla tai luovutuksensaajalla enää ole aiemmasta poiketen erityistä irtisanomisoikeutta. Kuitenkin, mikäli luovutuksensaajayrityksessä yhdistetään kahden aiemmin erillisen yrityksen toimintoja, saattaa syntyä tuotannollisia ja taloudellisia perusteita myös irtisanomiseen.

Työntekijällä on sen sijaan oikeus irtisanoa työsuhteensa tietyin perustein luovutuspäivästä lukien. Näin työntekijällä on mahdollisuus kieltäytyä, mikäli hän ei halua siirtyä luovutuksensaajan palvelukseen.

Ota yhteyttä!

    Next Prev