Haetaan kahta oikkaria Finstan Helsingin toimistolle

Finsta Asianajotoimisto Oy hakee kahta oikkaria osa-aikaiseksi tuntityöntekijäksi. Näiden tehtävänä on avustaa toimistomme asianajajia ja juristeja konkurssi- ja yrityssaneerausasioissa sekä yksityishenkilön velkajärjestelyissä. Edelleen heidän tehtäväkuviinsa kuuluvat myös erilaisten selvitysten tekeminen ja avustaminen oikeudenkäyntitoimeksiannoissa sekä kuolinpesien pesänselvityksissä. Tehtävään valittavilta edellytetään kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Työtehtävien hoitaminen edellyttää ajoittain englannin kielen käyttöä ja arvostamme myös muuta kielitaitoa.

Avoimena oleva työ soveltuu parhaiten oikkareille, jotka ovat opintojensa alkuvaiheessa ja jotka asuvat pk-seudulla tai jotka ovat muuttamassa tälle alueelle. Tehtävään valitut tekevät töitä noin 1-3 päivänä viikossa, mutta enintään 25 tuntia viikossa. Lomakausina on töitä mahdollista tehdä tätä enemmän. Työpäivien viikoittainen määrä sovitetaan kulloinkin toimistomme palveluksessa olevien opiskelijoiden omiin aikatauluihin sopiviksi. Toimistomme palveluksessa on tällä hetkellä kuusi muuta osa-aikaista työntekijää.

Maksamme palkkaa tuntiperusteisesti. Tehtävään valittu aloittaisi työt 16.10.2023 tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja avoimena olevista tehtävistä ja toimistostamme saat kotisivuiltamme: finsta.fi ja osakas, AA Jouni Gauriloffilta (puh. 0400 701 401) vain puhelimitse 29.9.2023 ja 6.10.2023 klo. 13:00 – 14:00. Hakemukset liitteineen (CV + opintosuoritusote) pyydetään toimittamaan sähköpostilla: jouni.gauriloff@finsta.fi otsikolla: ”Oikkari syksy 2023” viimeistään 6.10.2023 klo. 17:00.

Ota yhteyttä!

    Next Prev