Koronakriisi

Näyttäisi että pahimmalta konkurssiaallolta, ainakin toistaiseksi, ollaan Suomessa onneksi vältytty koronakriisin yhteydessä. Pitkittynyt markkinahäiriö on kuitenkin ajanut useiden toimialojen yrityksiä erityisen hankalaan asemaan. Eri rajoitustoimien ja ihmisten kulutuskäyttäytymisen ennustaminen on ollut poikkeuksellisen hankalaa. Usein ongelmat on saatu ratkaistua, kun kriisitilanteeseen on puututtu riittävän ajoissa. Työvoiman tarve on monilla aloilla vaihdellut nopeasti ja siten kulurakennetta on ollut erityisen hankalaa sopeuttaa aina kulloisen tarpeen mukaiseksi.

Positiivista on ollut havaita eri markkinatoimijoiden halu ja kyky reagoida kriisiin esimerkiksi sopimusehtojen väliaikaisilla muutoksilla. Moni yritys on kyennyt jatkamaan liiketoimintaa esimerkiksi vuokranantajan vuokraan tekemien väliaikaisten huojennusten ansioista. Myös maksuajoista on laajasti kyetty sopimaan markkinatoimijoiden välillä. Joskus toiminnan ja velkarakenteen uudelleen järjestely on edellyttänyt järeämpiä ja kokonaisvaltaisempia ratkaisuja. Olemme avustaneet koronakriisin aikana myös lukuisia yrityksiä yrityssaneerauksen toteuttamisessa. Olemme toimineet yritysten asiamiehenä hakemusvaiheessa ja myös hoitaneet selvittäjän tehtäviä yrityssaneerausmenettelyssä. Onnistunut saneeraus on aina kaikkien osapuolten osalta valtavan positiivinen asia. Työpaikat säilyvät ja usein vuosikymmeniä harjoitettu liiketoiminta voi jatkua jälleen kohti parempia aikoja

Ota yhteyttä!

    Next Prev