Kunnossapitovastuun jakautuminen taloyhtiössä

Kunnossapitovastuun jakautuminen yhtiön ja osakkaan välillä on eräs keskeinen yhtiömuotoiseen asumiseen vaikuttava seikka. Valitettavasti kunnossapitovastuun jakautuminen aihettaa myös usein riitoja ja oikeudenkäyntejä.

Kunnossapitovastuun jakautuminen yhtiön ja osakkeenomistajien välillä vaikuttaa myös siihen, missä laajuudessa asunnon ostajana toiminut osakkeenomistaja voi kohdistaa vaatimuksiaan yhtiöön ja toisaalta myyjään. Arvioitaessa myyjän virhevastuuta on otettava huomioon yhtiön kunnossapitovastuu, jotta ostaja ei voi saada myyjältä korvausta puutteesta, jonka korjaaminen kuuluu yhtiölle.

Yhtiöiden mahdollisuudet määrätä vastuun jakautumisesta yhtiöjärjestyksen määräyksillä lisäävät erilaisia kunnossapitovastuun jakautumisen tulkintatilanteita. Lain lähtökohta kuitenkin on, että yhtiö vastaa rakenteista, eristeistä ja perusjärjestelmistä ja osakas huoneiston sisäosista.

Silloin, kun yhtiö täyttää omaa kunnossapitovelvollisuuttaan eli uusii tai korjaa rakenteita, eristeitä tai perusjärjestelmiä, on yhtiöllä velvollisuus korjata tai ennallistaa myös ne seikat, jotka kuuluvat osakkeenomistajan vastuulle. Käytännössä yhtiön kunnossapitovastuu siis sisältää ennallistamisvastuun osakkeenomistajan vastuulle kuuluvista huoneiston pintamateriaaleista, jos ne vaurioituvat yhtiön oman kunnossapitovastuun täyttämisen yhteydessä. Yhtiöllä on ennallistamisvastuu osakkeenomistajan vastuulle kuuluvista pintamateriaaleista myös silloin, jos pintamateriaalit vaurioituvat yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan seikan, kuten vesieristeen puutteellisuuden seurauksena.

Ota yhteyttä!

    Next Prev