Osakeyhtiön oma konkurssihakemus

Konkurssimenettelyn käynnistäminen vaatii osakeyhtiön hallituksen päätöksen. Tämä kirjataan hallituksen kokouksen pöytäkirjaan, joka on pakollinen liite konkurssihakemukseen. Siinä hakijana oleva osakeyhtiö pyytää, että Oy asetetaan konkurssiin.

Jotta konkurssituomioistuin voi kuulla konkurssihakemuksen johdosta Oy:n suurimpia velkojia, on konkurssihakemukseen sisällytettävä tieto suurimmista veloista ja velkojien edustajat yhteystietoineen. Näiksi käytännössä nykyään riittää sähköpostiosoitteiden ilmoittaminen.

Konkurssihakemuksesta pitää ilmetä myös Oy:n varat. Mikäli ne koostuvat pelkästään pankkitilistä ja joistakin myyntisaamisista, on helpointa listata ne varsinaiseen hakemukseen. Mikäli Oy:n omaisuutta on enemmän, silloin kannattaa ottaa liitteeksi tase-erittely, jonka tietoja voi päivittää ja/tai tarkentaa hakemuksessa. Näin siksi, että tavallisesti Oy:n kirjanpito on hieman jäljessä, jonka takia talousraportit eivät anna ajantasaista tietoja Oy:n taloudellisesta tilanteesta.

Hakija eli osakeyhtiö voi esittää konkurssipesälle pesänhoitajaa, jolta tarvitaan kirjallisen suostumus tehtävään. Suostumus, joka sisältää myös maininnan esteettömyydestä tehtävään, liitetään hakemukseen liitteeksi. Konkurssituomioistuin kuulee pesänhoitajaehdokkaasta Oy:n suurimpia velkojia, jotka voivat hyväksyä ehdotuksen, esittää toista henkilöä pesänhoitajaksi tai jättää asian tuomioistuimen ratkaistavaksi. Lisäksi Oy:n konkurssihakemukseen on liitettävä Oy:n tuore kaupparekisteriote.

Ota yhteyttä!

    Next Prev