Jäämistöoikeus

Perittävän kuolinpesän pesänselvityksen mielletään monesti olevan yhtä kuin perukirjan laatiminen. Pesänselvitys voi joskus vaatia monenlaisia toimia, mutta toisaalta yksinkertaisimmillaan pesänselvitys

29/04/2020
Next Prev