Blogi

Tieto oman asiakkaan yrityssaneerausasiasta voi aiheuttaa epätietoisuutta velkojan avoimena olevien myynti-/lainasaamisten kuranttisuudesta. Pienvelkojat ovat kuitenkin yrityssaneerauksessa erilaisessa asemassa kuin muut

16/05/2024

Yrityksen taloudellisten vaikeuksien uhatessa yrityssaneeraus tarjoaa yhden keinon tervehdyttää yrityksen taloutta ja turvata sen tulevaisuus. Erityisesti, kun saneerausmenettelyyn suhtaudutaan alusta

06/05/2024

Tekoäly on muuttanut monia ammatillisia käytäntöjä, ja oikeudellinen ala ei ole poikkeus. Tekoälyllä on merkittävä potentiaali muuttaa tapaa, jolla lakipalveluita

05/04/2024

Toimistomme on saanut jälleen uusia lahjakkaita ja ahkeria avustajia. Oona Alanko, Jessica Järvi ja Emilia Mäenpää avustavat toimistomme juristeja toimeksiantojen

04/03/2024

Konkurssit ovat osa markkinataloutta. Nyt käynnissä oleva talouden laskukausi on lisännyt niiden määrää merkittävästi siitä, mihin viime vuosina on totuttu.

16/02/2024

Toimistomme on saanut jälleen uusia lahjakkaita ja ahkeria avustajia. Kseniia Babaliantc, Jerdi Skottman ja Aino Redsven avustavat toimistomme juristeja toimeksiantojen

24/10/2023

Suomea kohtaava selvä talouden jäähtyminen johtanee vääjäämättä siihen, että entistä useampi työntekijä joutuu tekemisiin muun muassa konkurssimenettelyn kanssa. Yleensä konkurssin

22/09/2023

Velka vanhentuu lähtökohtaisesti kolmen vuoden kuluttua, jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu. Vanhentumisaika alkaa kulua eräpäivästä, jos se on velallista

15/09/2023

Sopimattoman ja vahingollisen liiketoiminnan estämiseksi sekä liiketoimintaan kohdistuvan luottamuksen ylläpitämiseksi tuomioistuin voi määrätä henkilölle liiketoimintakieltoa. Käytännössä liiketoimintakieltoa määrätään talousrikosjuttujen yhteydessä.

18/08/2023

Jenni Helenius on aloittanut työt toimistossamme. Jenni on aloittanut oikeustieteen opinnot 2020 ja avustaa toimistomme juristeja toimeksiantojen hoidossa. Tervetuloa Jenni

16/06/2023

Asianajaja auttaa asiakastaan saamaan riitaan ratkaisun. Ratkaisuja voi olla monenlaisia. Usein riidan osapuolista kumpikaan ei ole täysin oikeassa, ainakaan niin

30/05/2023

Testamentti on se asiakirja, jolla testamentintekijä voi vaikuttaa siihen, miten hänen omaisuutensa tullaan jakamaan testamentintekijän menehtymisen jälkeen. Mikäli testamentintekijä mielii

12/05/2023

Toimistomme sai tänään uuden innokkaan työntekijän, kun Melisa Heiskanen aloitti harjoittelijana Helsingin toimistolla. Hän pääsee avustamaan toimistomme asianajajia #kuolinpesä #konkurssipesä

02/05/2023

Finsta Asianajotoimisto Oy hakee oikkaria osa-aikaiseksi tuntityöntekijäksi. Tehtävänäsi on avustaa toimistomme asianajajia ja juristeja konkurssi- ja yrityssaneerausasioissa, oikeudenkäyntitoimeksiannoissa sekä kuolinpesien

29/03/2023

Toimistomme perinteinen joululounas vietettiin rauhallisissa tunnelmissa Suomalaisella Klubilla. Vuosi on ollut jälleen toimistollemme kiireinen. On aika jälleen kiittää kaikkia asiakkaitamme

21/12/2022

Finstan uusin työntekijä on oik. yo. Julia Kortelainen. Hän opiskelee ensimmäistä vuotta Lapin yliopistossa. Julia aloitti työt Finstan Helsingin toimistolla

20/10/2022

Suomen Asianajajaliiton hallitus on valinnut toimistomme asianajaja Kari Jaatisen sovitteluvaliokunnan jäseneksi ja asianajaja Jouni Gauriloffin yhtiöoikeuden asiantuntijaryhmän jäseneksi. Asianajajaliiton asiantuntijaryhmien

11/10/2022

Toimistomme uusi iloinen ja ahkera työntekijä on oikeustieteen ylioppilas Kaisa Puolakka. Kaisa on toisen vuoden opiskelija Helsingin yliopistosta. Tervetuloa toimistolle

06/09/2022

Finsta Asianajotoimisto Oy hakee oikkaria osa-aikaiseksi tuntityöntekijäksi. Tehtävänäsi on avustaa toimistomme asianajajia ja juristeja konkurssi- ja yrityssaneerausasioissa, oikeudenkäyntitoimeksiannoissa sekä kuolinpesien

06/09/2022

Toivottavasti mahdollisimman moni teistä pääsee nauttimaan myös kesän tapahtumista rajoitusten viimein helpotettua. Nyt on aika nauttia auringosta ja toistemme seurasta.

30/06/2022

Finsta Asianajotoimisto Oy hakee oikkaria osa-aikaiseksi tuntityöntekijäksi. Tehtävänäsi on avustaa toimistomme asianajajia ja juristeja konkurssi- ja yrityssaneerausasioissa, oikeudenkäyntitoimeksiannoissa sekä kuolinpesien

28/06/2022

Muutosta verohallinnon tekemiin päätöksiin haetaan ensiasteena verotuksen oikaisulautakunnalta. Oikaisuvaatimus on tehtävä määräajassa Verohallintoon. Tyypillisimmillään yritysten riitaisia verotuspäätöksiä edeltää yritykseen kohdistunut

15/06/2022

Toimistomme ratkiriemukkaat kesäpäivät vietettiin tänä vuonna Oulussa. Mukavaa alkavaa kesää kaikille!!

16/05/2022

Asianajaja Kari Jaatinen on siirtynyt toimistomme palvelukseen. Jaatisella on ollut oma Asianajotoimisto Kari Jaatinen vuodesta 2007 alkaen ja tätä ennen

03/05/2022

Syyteneuvottelua sovelletaan tavallisesti talousrikosjutuissa, kuten verorikoksissa. Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista sen käyttämistä esimerkiksi törkeissä huumausainerikoksissa.  Syyteneuvottelun käyttöön on useita hyviä

29/04/2022

Asianajotoimistossamme on aloittanut uusi lakimies Veli-Matti Kimanen. Kimanen on kokenut liikejuridiikan osaaja ja vahvistaa etenkin yritysjärjestelyitä ja sopimusoikeutta koskevia palveluitamme.

04/04/2022

Finstan tiimiin saatiin helmikuussa 2022 mukaan oikeustieteen ylioppilas Waltteri Lindqvist. Hän avustaa insolvenssi- ja jäämistöoikeudellisissa asioissa toimistomme asianajajia.

18/03/2022

Velkojan asiakkaan konkurssitilanteesta voi seurata, että konkurssipesä kääntyy velkojan puoleen ja vaatii sinällään pätevän velanmaksun peräyttämistä. Tavallisesti konkurssimenettelyn kuluessa konkurssipesä

25/02/2022

Näyttäisi että pahimmalta konkurssiaallolta, ainakin toistaiseksi, ollaan Suomessa onneksi vältytty koronakriisin yhteydessä. Pitkittynyt markkinahäiriö on kuitenkin ajanut useiden toimialojen yrityksiä

04/02/2022

Finsta Asianajotoimisto Oy hakee oikkaria osa-aikaiseksi tuntityöntekijäksi. Tehtävänäsi on avustaa toimistomme asianajajia ja lakimiehiä konkurssi- ja yrityssaneerausasioissa, oikeudenkäyntitoimeksiannoissa sekä kuolinpesien

25/01/2022

Osakeyhtiölain lähtökohta on, että osakeannissa osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Jos yhtiössä

02/12/2021

Konkurssimenettelyn käynnistäminen vaatii osakeyhtiön hallituksen päätöksen. Tämä kirjataan hallituksen kokouksen pöytäkirjaan, joka on pakollinen liite konkurssihakemukseen. Siinä hakijana oleva osakeyhtiö

05/11/2021

Palkkaamme jälleen yhden oikeustieteen ylioppilaan tuntityöntekijäksi. Tehtävänäsi on avustaa toimistomme asianajajia pääosin insolvenssioikeuden piiriin kuuluvien toimeksiantojen hoitamisessa erilaisia taustaselvityksiä tehden

25/08/2021

Toimistomme on osallistunut viime vuosina eräisiin Suomen suurimpiin oikeudenkäynteihin. Laajan oikeudenkäynnin menestyksekäs asianajo vaatii kokemusta ja osaamista massiivisen aineiston ja

08/06/2021

Toimistossamme työskentelevät oikeustieteen ylioppilaat ovat hyvin tärkeä osa toimistoamme. Kuvassa uusi iloinen ja ahkera työntekijämme Tiina Nieminen. Tervetuloa toimistollemme tutustumaan

06/04/2021

Asianajotoimistomme kasvun jatkuessa haemme nyt asianajotoimistomme Helsingin toimipisteelle uutta oikeustieteen ylioppilasta avustaviin tehtäviin. Tehtävänäsi on avustaa toimistomme asianajajia toimeksiantojen hoitamisessa

12/03/2021

Kilpailukieltosopimuksia koskevaa työsopimuslain säännöstä ehdotetaan muutettavaksi. Jatkossa työnantajalla olisi velvollisuus maksaa korvausta työntekijälle myös alle kuuden kuukauden pituiselta kilpailukieltoajalta. Siten

05/03/2021

Koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten ja kulutuskäyttäytymisen muutokset ovat iskeneet todella vahvasti monen yrityksen talouteen. Talouden tilannekuva on viimeisen vuoden aikana ollut

05/02/2021

Uudellamaalla koronavirusepidemia on valitettavasti leviämisvaiheessa ja myös me Asianajotoimisto Finsta Oy:ssä teemme omalta osaltamme kaikkemme viruksen leviämisen estämiseksi. Tämän johdosta pidämme

26/11/2020

Toimistollamme on hyvin laaja kokemus talousrikosoikeudenkäynneistä. Olemme osallistuneet viime vuosina eräisiin Suomen isoimpiin talousrikosoikeudenkäynteihin. Talousrikosjutut eroavat monin paikoin muista rikosasioista.

30/09/2020

Koronaviruksen aiheuttamien taloudellisten ongelmien johdosta moni aiemmin vakavarainenkin työnantaja on joutunut sopeuttamaan työvoiman määrän vastaamaan kysyntää ja työnantajan tuotannollisia ja

28/07/2020

Avioerohakemuksen jättämisen jälkeen tavallisesti tulevat ex-puolisot selvittävät ja ilmoittavat vilpittömästi varansa ja velkansa. Valitettavasti joskus toinen ositusmenettelyn osapuoli jää passiiviseksi

02/07/2020

Kun yrityksen johto pohtii työntekijän irtisanomista, on tärkeää varmistaa irtisanomisperusteen lisäksi itse irtisanomismenettelyn lainmukaisuus. Usein kompastuskiviksi muodostuvat työntekijän kuuleminen ja

04/06/2020

Perittävän kuolinpesän pesänselvityksen mielletään monesti olevan yhtä kuin perukirjan laatiminen. Pesänselvitys voi joskus vaatia monenlaisia toimia, mutta toisaalta yksinkertaisimmillaan pesänselvitys

29/04/2020

Toimistomme juristeilta on viime aikoina tiedusteltu usein, milloin yrityksen on järkevä hakeutua yrityssaneeraukseen ja milloin taas konkurssi on parempi ratkaisu.

28/03/2020

Yrityssaneerauksella on mahdollista rauhoittaa elinkelpoisen yrityksen tilanne ja keskeyttää velkojien perintätoimet. Yrityssaneeraus keskeyttää myös yritykseen kohdistuvat ulosottotoimet. Saneerausmenettelyn alettua velalliseen

25/03/2020

Useiden yritysten johtohenkilöt ovat olleet toimistoomme viime aikoina yhteydessä liittyen koronaviruksen aiheuttamaan poikkeuksellisen voimakkaaseen liiketoiminnan häiriötilaan. Näköpiirissä on, että tilanne

25/03/2020

Koronavirus on pysäyttänyt monella alalla liiketoiminnan käytännössä täysin ja yritykset pohtivat ratkaisua koronaviruksen aiheuttamaan kassakriisiin. Yrityssaneerauksella voidaan ratkaista elinkelpoisen yrityksen

25/03/2020

Koronaviruksen aiheuttama kysynnän nopea lasku on aiheuttanut monelle yritykselle täysin odottamattoman kassakriisin. Tämä ei ole luonnollisestikaan yritysten johdon syytä. Monen

21/03/2020

Asianajotoimisto Finsta Oy ja Asianajotoimisto Niemitalo Gauriloff Oy yhdistyivät 1.11.2019 ja olemme nyt Finsta Asianajotoimisto Oy. Toimistomme palvelee jatkossa entistä

20/12/2019
Next Prev